Termi ”lomapalkan oikaisu” viittaa työntekijän palkkaan tehtäviin mukautuksiin, jotka tehdään lomapäivien huomioon ottamiseksi. Tyypillisesti kyse on lisäpalkan maksamisesta juhlapyhinä työskentelystä tai palkanlaskennan mukauttamisesta sen varmistamiseksi, että työntekijät saavat normaalin palkkansa myös juhlapyhät huomioon ottaen. Lomapalkan tarkistusten ymmärtäminen ja niiden toiminta on tärkeää sekä työntekijöille että työnantajille.

mitä tarkoittaa lomapalkan oikaisu
mitä tarkoittaa lomapalkan oikaisu

Miten lomapalkkojen oikaisut toimivat?

Teknisellä tasolla lomapalkkojen mukauttaminen tarkoittaa palkanlaskennan syötteiden muuttamista siten, että työntekijöille maksettaviin palkkoihin lisätään tai siirretään lisäpalkkoja.

Palkallisten vapaapäivien osalta työntekijät yksinkertaisesti saavat palkkaansa lisäpalkkaa ilman, että heidän tarvitsee vähentää lomapäivää.

Lomapalkkioiden osalta työntekijän tuntipalkkaa tai bonuspalkkaa korotetaan tehtyjen lomatuntien/päivien osalta.

Joskus käytetään yhdistelmämenetelmää, jossa työntekijät saavat edelleen palkallisen vapaapäivän ja samalla korotetun palkan osittaisilta lomatunneilta.

Tilanne on hieman monimutkaisempi, kun lomakorjauksilla kurotaan umpeen palkkaeroja tai normalisoidaan palkkoja. Itse korvausasteet eivät välttämättä muutu, mutta eri tulolähteistä saatavien palkkojen osuus muuttuu.

Muutamia esimerkkejä:

  • Normaalipalkkojen pienentäminen ja samalla lomapalkkojen korottaminen lomapalkkapanosten korvaamiseksi.
  • Tuntipalkkojen mukauttaminen siten, että ylityölomapalkkiot täyttävät normaalista työajasta menetetyn aukon
  • Maksetaan tai siirretään lomatunteja, jotta vältetään palkkapiikkejä palkanmaksukausien välillä.

Mukautusmenetelmästä riippumatta tuotokset noudattavat perusohjeita:

  • Ei ansionmenetystä suunnitellun vapaan ajalta
  • Lisäpalkka fyysisesti tehdyistä lomatunneista
  • Palkat ovat johdonmukaisia jaksosta toiseen sen jälkeen, kun lomien vivahteet on otettu huomioon.

Pääasiassa lomakorjausprosessi joustaa korvauspanoksia tarpeen mukaan, jotta odotetut palkat saadaan aikaan silloinkin, kun juhlapyhät häiritsevät normaaleja palkanlaskentaa.

Voit myös käyttää lomapalkka laskuri toimintoamme lomapalkkojen oikaisujen laskemiseen, mikä tekee prosessistasi helppoa.

Tärkeimmät lomapalkkojen oikaisut

Muutama yhteenveto siitä, mitä lomapalkkojen mukautukset merkitsevät työnantajille ja henkilöstölle:

Lomapalkka käsittää sekä palkalliset vapaapäivät että palkkiot vapaapäivien viettämisestä.
Palkanlaskentajärjestelmien asianmukainen koodaus on avainasemassa, jotta lomakorvaukset voidaan maksaa asianmukaisesti.
Lukuisat paikalliset säännökset edellyttävät liittovaltion lakien ohella niiden noudattamista.
Erityistapaukset, kuten epäsäännölliset aikataulut tai etähenkilöstö, vaativat erityistä huomiota.
Jos lomakorvauksia ei mukauteta oikein, siihen liittyy taloudellisia ja oikeudellisia riskejä.

Periaatteessa lomapalkan oikaisu mahdollistaa sen, että työnantajat voivat täyttää loma-ajan ja siihen liittyvien korvausten osalta annetut lupaukset, vaikka loman tunnustaminen häiritsisi normaalia palkanlaskentaa. Odotettujen ansioiden saavuttaminen johdonmukaisesti on edelleen tärkein tavoite lomapalkkoja käsiteltäessä.