Rakennustyöntekijöiden lomakorvausten määrittäminen Suomessa edellyttää muihin aloihin verrattuna ainutlaatuisia prosenttilukuja ja laskelmia. Tässä artikkelissa vastataan keskeisiin kysymyksiin siitä, miten rakennusalalla käsitellään lomarahoja.

Mitä lomarahaan sisältyy suomalaisessa rakentamisessa?

Rakennustyöntekijöiden lomapalkka Suomessa on yhdistelmä tavanomaisesta lomakorvauksesta sekä ylimääräisestä lomarahasta. On olemassa tietty prosenttimäärä, joka huomioi molemmat osat yhdessä.

Lisäpalkat, kuten ylityökorvaukset, viikonloppukorvaukset ja jopa sairauspäivärahat, otetaan huomioon kokonaisansioissa, joita käytetään lomapalkan kertymismäärien määrittämiseen.

miten rakennusalan lomaraha lasketaan

Miten rakennusalan lomaraha lasketaan?

Loma-ajan ansioiden laskentaprosessi riippuu siitä, onko työntekijä tunti- vai palkkatyöntekijä.

Tuntityöntekijät

Tuntityöntekijät saavat 18,5 % kaikista lomapalkoista, jotka on ansaittu lomanmääräytymisjakson aikana. Tämä 18,5 prosentin osuus sisältää sekä tavanomaisen lomapalkan että lisämäärän.

Laskenta tapahtuu seuraavasti:

 • Lasketaan yhteen kaikki määräytymisjakson aikana maksetut palkat, mukaan lukien ylityölisät.
 • Kerro kokonaisansiot 18,5 prosentilla.
 • Maksetaan koko 18,5 %, kun työntekijä pitää lomaa.

Palkatut työntekijät

Kuukausipalkkaiset rakennusalan työntekijät saavat lomarahana 50 % keskimääräisestä ansiotulostaan määräytymisjakson aikana. Tämä maksetaan, kun he pitävät vapaata.

He voivat saada lisäksi pienen lomarahan työehtosopimuksen määräysten mukaan.

voit myös laskea lomapalkkasi käyttämällä lomaraha laskuri joka tekee laskentaprosessista helppoa.

Mitä ajanjaksoa käytetään rakennusalan lomarahojen laskennassa?

Lomanmääräytymisvuosi suomalaisessa rakentamisessa kestää 1. huhtikuuta – 31. maaliskuuta. Yhden määrityskauden aikana ansaitut palkat ratkaisevat seuraavalla vuosijaksolla pidetyistä vapaista myönnettävän lomakorvauksen.

Esimerkiksi huhtikuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana ansaitut ansiot määräävät lomapalkkamäärät huhtikuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana käytetylle vapaalle.

Milloin rakennustyöntekijöille maksetaan lomaraha?

Tuntityöntekijät saavat 100 % kertyneestä lomakorvauksestaan, kun he pitävät lomaa vuosittain huhtikuun ja maaliskuun välisenä aikana.

Palkatut työntekijät saavat lomapalkan asteittain sitä mukaa, kun he käyttävät myönnetyn loma-ajan. Jotkut saattavat myös saada ajoittain pienen lomarahan.

Miksi rakennusalan malli on ainutlaatuinen?

Muutamat seikat tekevät lomarahojen käsittelystä poikkeuksellista rakennusalalla:

 • Yhdistetty prosenttiosuus – 18,5 prosentin tuntipalkka yhdistää normaalin lomapalkan ja ylimääräisen bonuksen yhteen sen sijaan, että se vaatisi erillisiä laskelmia. Tämä säästää hallinnollista työtä.
 • Bonuspalkat lasketaan mukaan – Ylimääräiset ylityöt ja jopa sairausajan palkat otetaan mukaan lomapalkkoja laskettaessa, mikä lisää maksuja.
 • Sairausajan palkkaetu – Sairausajan palkkojen huomioon ottaminen lomakorvausten laskennassa on erittäin harvinaista, ja se suosii suuresti rakennustyöntekijöitä.

Mitkä ovat keskeiset johtopäätökset?

Yhteenvetona tässä ovat keskeiset seikat suomalaisten rakennustyöntekijöiden lomapalkkojen ymmärtämiseksi:

 • Tuntityöntekijät – 18,5 % kokonaisansioista maksetaan lomapalkkana.
 • Palkatut työntekijät – 50 % keskipalkasta lomakorvauksena
 • Sekä lomapalkka että bonus yhdistelmämaksuina
 • Ylityö- ja sairausajan palkkojen korotusmäärät
 • 12 kuukauden määräytymisjakso
 • Maksu maksetaan, kun vapaa-aika toteutuu

Kun ymmärrät, mitä rakennusalan lomakorvauksiin sisältyy, miten ne kertyvät ansioiden perusteella ja milloin maksut tapahtuvat, lomapalkkojen hallinnointi on sujuvaa ja oikeudenmukaista sekä työnantajille että työntekijöille.

Sekamuotoinen maksurakenne ja lisäpalkan huomioon ottamisen edut antavat rakennusalan työntekijöille etuuskohtelun vapaiden kertymisessä verrattuna useimpiin Suomen ammatteihin.